Steps kung paano gamitin ang PEOS Online for Domestic Workers:
Step 1. Mag-register.
Sa “Create Account”, ilagay ang mga kailangang personal na impormasyon at i-click ang “Register”. Maaari mong gamitin ang iyong may WorkAbroad.ph account. I-click lang ang “Sign in with WorkAbroad.ph”.
Step 2. Basahin ang Part I .
Kumpletuhin ang lahat ng modules ng Part I at ipasa ang mga pagsusulit upang makapagpatuloy sa step 2.

Step 3. Pumili ng bansang nais mong puntahan.
Piliin ang bansa kung saan mo nais magtrabaho upang mapag-aralan ang mga importanteng impormasyon tungkol dito. Sagutan at ipasa ang exam.
Step 4. I-print ang PEOS Certificate.
Matapos mong basahin ang mga learning modules, maaari mo nang i-print ang iyong certificate bilang katunayan na ikaw ay nakakuha na ng PEOS Online for Domestic Workers.

Part 1 - Ano ang Mga Kailangan Kong Malaman Bago Mag-Abroad?
1
Module 1
Mag-a-abroad Ba Ako o Hindi?


  Ang paghahanap ng trabaho sa abroad at ang pansamantalang paglayo sa pamilya ay isang mabigat na pagpapasya. Upang makagawa ng tamang desisyon, gamitin ang ISIPP.
2
Module 2
Paano Mag-apply Bilang Domestic Worker


  Simulan ng tama ang pangarap mong trabaho sa ibang bansa. Mag-apply lamang sa mga recruitment agency na lisensyado ng POEA. 
3
Module 3
Work Abroad Safely. Paano Makakaiwas sa Illegal Recruiters?


  Hindi mawawala ang mga taong magtatangkang lokohin ka sa pamamagitan ng mga matatamis na salita, nakasisilaw na job offers at kunwaring mas mabilis na paraan para makakuha ng trabaho sa ibang bansa. 

4
Module 4
Anu-ano at Magkano ang mga Gagastusin sa Pag-a-apply?


  Pero mas maganda kung alam mo kung alin ang dapat mong bayaran at kung anu-ano ang sagot ng employer mo o ng recruitment agency. 

5
Module 5
Ang Standard Employment Contract para sa OFWs


  Siguraduhing malinaw na nakasaad ang mga sumusunod na impormasyon para sa iyong kaligtasan at karapatan laban sa mapagsamantalang recruiter o employer.

6
Module 6
Paano Mo Maaaring Ingatan ang Iyong Sarili sa Ibang Bansa?


  Mas madaling maililipat o makahahawa ang mga sakit tulad ng HIV/AIDS at iba pang umuusbong na epidemic diseases tulad ng SARS, POLIO, EVD, MERS, at Zika Virus.  And yes, posibleng makuha ng mga OFWs ang mga sakit na ito ng hindi sinasadya habang sila'y naghahanap-buhay sa ibang bansa.

7
Module 7
POEA – Caring All The Way


  Ang  POEA o Philippine Overseas Employment Administration, sangay ng Department of Labor and Employment o DOLE, ay isa lang sa mga nangangalaga sa mga Pilipinong nagnanais magtabaho sa ibang bansa. 

Part 2 - Familiar Ka Na Ba Sa Bansang Nais Mong Puntahan?

Country Profile
Piliin ang bansa kung saan mo nais magtrabaho upang mapag-aralan ang mga importanteng impormasyon tungkol dito.
Feedback
Congratulations for finishing the PEOS! Found the PEOS useful? Got anything to say to us? Click the link above to answer the feedback form!


Contact Us

Do not hesitate to contact us if you have any questions or feature requests:

Blas F. Ople Building
Ortigas Avenue corner EDSA
Mandaluyong City (Google Maps)

Hotlines: 722.11.44 / 722.11.55
Email: wed@poea.gov.ph
Official Site: www.poea.gov.phAcknowledgements

Illustrations are created by Workabroad.ph.

Training module contents and resource materials are by the Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), POEA, and Workabroad.ph.

PEOS (Pre-Employment Orientation Seminar) Online is provided by Workabroad.ph in partnership with POEA.
All Rights Reserved © 2019